“Mannen som døde som en laks” – Niemi

untitled.bmp 

Herr Niemi leverer nok en gang varene. Han skriver godt og levende, og ikke minst med en svart undertone av humor. I denne romanen er det en krimsak som er utgangspunktet for handlingen, men den brilliante finne vet å sette flere saker på dagsorden, enn bare å få løst krimgåten. Han drar linjer tilbake i historien, hvor Finland stilling blir trukket frem, og hvordan barn ble tvunget til å lære svensk og ikke finsk, og hvilke etterspill dette har fått for de kommende generasjoner. Språket er frodig og variert, og han gir liv til de personene som han tar med seg i sin historie(r).

Jeg ser frem til neste roman fra Niemi. Denne romanen fortsetter litt der ”populærmusikk fra Vittula” slapp, så jeg håper at han fortsetter å skrive fra Tornedalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *