“Amatøren”

amatoren.bmp

“Amatøren” er skrevet av herr Christensen, og den handler om studenten Christian Humle, som ikke helt innfinner seg i rollen. Romanen er lettlest, så den går fort unna. Jeg ser at flere steder har den fått gode kritikker, men jeg synes den er ensidig og kjedelig. Greit å ha lest den, men den ga meg ikke den stope opplevelsen. Christensen bør holde seg til bøker som Bly, Beatles og så videre. For å trekke frem noe positivt med denne romanen bør det jo nevnes at han har lun og god humor, og ser på verden med et skrått blikk. Han kjenner studenttilværelsen godt, noe som han viser tydlig gjennom hele romanen, og man får litt lyst til å leve om igjen de sorgløse årene som student.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *