Gerilija har fått økende oppslutning!

Som oftes forbinder man ordet gerilija med grupperinger veivende med våpen, tildekkede ansikter, og sterke kampord. Men nå er det en ny gerilija som har fått økende oppslutning, og det er viktig at man her holder øye med og observerer denne gruppens bevegelser, slik at man til enhver tid har kontroll på medlemmene. Men hvem som blir angrepet neste gang, er usikkert, men man bør holde øynene oppe for kvinner med spisse redskaper og tau under armen. Disse kan gjøre mye skade i samfunnet, ikke bare på mennesker, men også på materielle ting.  De benytter seg at tagging for å fremme sin ideologi. Se selv, her lurer de seg frem i nattens mulm og mørke, og begår grove forbrytelser mot samfunnet.

For mer informasjon se her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *