“Vinter i Madrid”

vinter.bmp

Denne romanen har hovedhandlingen lagt til Spania, etter borgerkrigen og før 2 verdenskrig bryter ut. Vi følger tre gutter som gikk på den samme kostskole i England, og alle tre, på hver sin måte har fått et spesielt forhold til Spania. Vi følger hovedpersonen Harry, og ser mye av innholdet i romanen med hans øyne. Jeg syntes det var grei lesning, men jeg savnet de store høydepunktene. Forfatteren er en kunnskapsrik kar, og det var kanskje det jeg likte best med hele romanen. Man vet kanskje ikke så mye om hvordan forholdene i Spania var i denne mellomperioden, og ved å lese denne romanen, får man et godt innblikk i hvordan enkeltmennesker og grupperinger opplevde denne situasjonen. C. J Samson har et godt og enkelt språk, som gjør teksten forholdsvis lettlest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *